Varumärkesundersökning & Imageundersökning

Investigos varumärkesundersökning konkretiserar bilden av ditt varumärke – du sätter åtgärder för att flytta och stärka era positioner.

Varumärkesundersökningens syfte är att klargöra vilken bild målgruppen har av ert och konkurrenternas varumärken.

Vad är imageundersökning?

Image är summan av alla de intryck, föreställningar, kunskaper och känslor som förknippas med ett varumärke.
Centralt för image är att det är en upplevd verklighet, dvs. ett subjektivt begrepp som endast kan studeras genom att de berörda själva rapporterar upplevelsen.Image

Marknadens bild av varumärket påverkas inte bara av vad ni gör, utan också av vad och hur ni kommunicerar, medarbetarnas attityder och förhållningssätt samt en rad omvärldsfaktorer. Genom att mäta bilden av ert varumärke erhålls ett värdefullt styrmedel för organisationens kommunikationsstrategi.

Investigos varumärkesundersökningar mäter varumärket ur två aspekter – varumärkets styrka och dess innehåll.

Vanliga uppdrag:

  • Imageundersökning för varumärkets profil – kännedom och attityd
  • Varumärkespositionering
  • Medarbetarnas varumärkesorientering
  • Reklammätningar och kampanjmätningar
  • Effektmätningar

Varumärkesundersökningar för att förstå och stärka varumärkets olika grundpelare

Investigos uppdragsgivare bygger sina varumärken med faktabaserade insikter i profil, identitet och image. Kunskapen används bl.a. för att utveckla varumärkesplattformar, positioneringsarbete eller kampanjplanering.

Utmaningen ligger i att konkretisera vad varumärket egentligen står för i kundernas ögon och vilka attityder som finns till varumärket. I nästa steg handlar det om att hitta tillgängliga marknadspositioner, finna vägen dit och säkra att medarbetarna arbetar och lever i linje med varumärket.

Vad ger Investigo dig som uppdragsgivare?

  • Varumärkesanalys – vad varumärket egentligen står för i kundernas ögon
  • Imageundersökning – målgruppens kännedom om och attityder till varumärket
  • Intern varumärkesorientering – medarbetarnas förmåga att leva ut varumärket
  • Varumärkesmätning och positionering – budskap för att nå tillgängliga marknadspositioner
   

 

Vi har lång erfarenhet av varumärkesundersökningar och varumärkesrelaterade undersökningar.
Kontakta oss för mer information om processens olika steg och hur den, och våra erfarenheter matchar era utmaningar.

Helen Borgardt: 070-567 74 50, helen.borgardt@origogroup.com

Eva Lagercrantz: 070-6951875, eva.lagercrantz@origogroup.com

Kommentera