Konsultation & Utbildning

UtbildningInvestigo kan bredda er kompetens

Vi har medarbetare med lång erfarenhet av utbildning och konsultation inom områden som:

  • Grundläggande statistik
  • Avancerad statistisk analys
  • Undersökningsmetodik
  • Statistiska analysprogram

Säkra er interna kompetensutveckling inom undersökningar

Företag, statliga organisationer och konkurrerande undersökningsinstitut anlitar Investigo för rådgivning och olika typer av konsult- och/eller uppdragsutbildningar för att utveckla förståelsen för undersökningar. Det ger er som uppdragsgivare en bättre bas för interna och externa satsningar samt större nytta av tillgänglig data. Investigo anlitas också som föreläsare i metodik och statistik på universitetsnivå och i mötet med den akademiska världen utvecklar vi oss ständigt.

Vi undervisar regelbundet i analys och kvantitativ metod på Institutionen för Reklam och PR (IHR) vid Stockholms universitet, på IHM Business School och hos IBM SPSS.

Vi hjälper forskare med statistisk rådgivning och konsultation hos flera olika institut – bland annat Karolinska Institutet, Karolinska Sjukhuset, Sveriges Lantbruksuniversitet och Folktandvården i Stockholms län.

Investigo utbildar i teori och delger praktisk erfarenhet – ni effektiviserar och utvecklar ert eget arbete med undersökningar, analyser och åtgärder.

Vad ger Investigo mig som uppdragsgivare?

  • Riktade utbildningar som matchar er kompetensnivå
  • Hjälp att analysera och tolka ert datamaterial
  • Erfarenheter från verksamheter med liknande utmaningar
  • Den senaste teorin inom aktuellt undersökningsområde
  • En partner som är helt fokuserad på faktabaserad affärsutveckling
Jag har lång erfarenhet av undersökningsutbildningar och konsultuppdrag inom området.
Kontakta mig för att tala om vad vi kan erbjuda er utifrån er kompetensnivå.

Eva Lagercrantz, 08-667 75 40
eva.lagercrantz@investigo.se

Kommentera