Segmentering

Segmentering av marknad och kunder utifrån behov eller beteenden

För att kunna öka kundnöjdheten, nå nya kundergrupper och förstå nya önskemål och behov, behöver företag känna sina kunder väl. Det är inte ovanligt att företag betraktar sina kunder som en grupp med liknande behov och värderingar.

För att utveckla vår kommunikation med kunderna behöver vi utgå från kundernas behov. Starka varumärken tillfredsställer inte enbart funktionella kundbehov, utan även de viktiga emotionella kundbehoven. När djupare band knyts mellan varumärke och användare kan eventuella barriärer som högre pris, begränsad tillgänglighet, lockande konkurrenterbjudanden m.fl. överbryggas.

Segmentering och Diversity Management

Kunder kännetecknas av variation, de har givetvis olika behov och värderingar. Det betyder att verksamheten inte kan närma sig alla kunder på samma sätt om man har förhoppningen om att nå framgång på marknaden. Samma erbjudande kan i regel inte tillfredsställa alla kunder.

Det kan löna sig för verksamheten att identifiera de grupper av kunder (marknadssegment) som man bäst kan betjäna. Att rikta marknadsföringen till det segment som är gynnsamt ur verksamhetens synvinkel är ofta lönsammare än att rikta marknadsföringen till alla potentiella kunder (så kallad massmarknadsföring).

Starka, lönsamma varumärken skapas genom förståelse för behov, tydlig positionering, konsekventa uttryck och effektiv kommunikation. Varumärken med stark emotionell koppling till sina användare har störst möjligheter att lyckas.

Segmentering ger nya möjligheter

Kunder är olika och har olika behov. Investigo hjälper dig att förstå kundernas behov på fler nivåer och utifrån fler perspektiv. Spannet är stort, allt från konkreta produktattribut och bakomliggande mål till drivkrafter och vad som motiverar vilka kunder på vilka sätt.

En väl genomförd segmentering resulterar i följande möjligheter:

  • Effektivare marknadsföring
  • Bättre och mer målgruppsanpassad kommunikation
  • Hitta rätt/attraktivare medlemserbjudande som motsvarar segmentens behov
  • Segmentspotential – var ni ska satsa och varför
  • Riktad produktutveckling och erbjudandeformulering
  • Livsstilsprofil och drivkrafter i olika kundsegment
  • Målgruppsanpassad kommunikation
  • Nöjdare och lojalare kunder

Investigo belyser olikheterna och grupperingarna i dina målgrupper – du riktar era insatser mot de delar som representerar er framtid.

Vi har en upparbetad arbetsmetod för att genomföra segmenteringar och gedigen erfarenhet från många olika projekt.

Vi skräddarsyr upplägget efter era förutsättningar.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Eva Lagercrantz, 070-695 18 75
eva.lagercrantz@origogroup.com

Ett svar på ”Segmentering”

Kommentera