Marknadsundersökning
& marknadsanalys

Marknadsundersökning med marknaden ifrån ert perspektiv

Investigo genomför marknadsundersökning för såväl strategiska som operativa utmaningar. Vilka delar på marknaden våra uppdragsgivare har full insyn i och vilken kompletterande information de behöver varierar. Den minsta gemensamma nämnaren är behovet av att dimensionera resurser i linje med marknadsbehov.

Vanliga uppdrag inom marknadsanalys

  • Konkurrentanalys
  • Potentialanalys – kund och leverantör
  • Marknadsanalys och säljkanalanalys
  • Marknadskartläggning

En marknadsundersökning med Investigo ger dig marknadsinsyn – du dimensionerar åtgärder för kort- och långsiktig framgång.

Jag har lång erfarenhet av undersökningar och marknadsanalys.

Kontakta mig så berättar jag hur vi kan hjälpa dig med dina utmaningar, eller sätter dig i kontakt med någon av våra referenser.

Eva Lagercrantz, 070 -695 18 75
eva.lagercrantz@origogroup.com

Kommentera