Kundundersökning
med Nöjd Kund Index

Skapa långvariga och lönsamma kundrelationer

Kundnöjdhet och lojalitet skapas genom att kundens behov uppfylls. Ökad kundnöjdhet leder i sin tur till ökad försäljning, färre klagomål, ökad rekommendationsvilja och en högre arbetstillfredsställelse hos era medarbetare.

En kundundersökning ger dels svar på vad kunderna anser om organisationen och dess verksamhet och dels på hur väl kundernas behov möts. Syftet är att undersöka varför nöjda kunder är nöjda snarare än att studera varför vissa kunder är missnöjda. Undersökningen är strategiskt inriktad och svarar på frågan – vad ska företaget prioritera för att öka andelen nöjda kunder och skapa en ökad lojalitet.

Kundundersökningen fungerar både som ett verktyg för kontroll och uppföljning som ett verktyg för identifiering av affärsutvecklingsmöjligheter.

Investigos kundundersökning ger dig nulägesbilden och rekommendationer för mer lojala kunder – du prioriterar åtgärder för att skapa lönsammare kundrelationer.

Vanliga uppdrag och typer av kundundersökningar:

  • Kundnöjdhet – Nöjd Kund Index (NKI)
  • Kundlojalitet – Ambassadörsindex®
  • Behov – Segmentering för att särskilja olika kundgrupper
  • Kartläggning av potentiella kunder

Nöjd Kund Index/NKI – skapa mer kundvärde över tid

I våra kundundersökningar erbjuds NKI – Nöjd Kund Index. NKI ger dig ett jämförbart och övergripande mått på hur nöjda dina kunder är. Analysmodellen baseras på statistiska sambandsanalyser och visar dig varför vissa kunder är mer nöjda än andra.

Kopplingen till lojala kunder

Det finns gott om lojala kunder som inte är nöjda, samtidigt som det finns gott om nöjda kunder som inte är lojala vilket tyder på att det finns andra faktorer än kundnöjdhet som driver lojalitet.

Investigo har analysmodeller som fördjupar bilden av kundlojaliteten och som ser till orsakerna bakom kundernas lojalitet. Har era kunder ett lojalt beteende – återkommer de regelbundet? Är era kunder lojala med hjärtat och pratar varmt om er med andra?

Investigo kompletterar analyserna av kundnöjdhet med kundlojalitet och som en del i detta har vi vårt registrerade varumärke Ambassadörsindex® ett mått på rekommendationsvilja.
Läs mer om Ambassadörsindex®

Investigos kundundersökning visar hur dina kunder talar om er – du korrigerar och aktiverar potential i en effektiv säljkanal.

Vad ger Investigo dig som uppdragsgivare?

  • Ökad insikt om kundernas behov
  • Överskådligt mått på total kundnöjdhet – Nöjd Kund Index/NKI
  • Jämförbarhet mot marknad och över tid
  • Konkret åtgärdsprioritering för att skapa högre kundnöjdhet
  • Resultatrapportering för intern kommunikation

 

Jag har lång erfarenhet av kundundersökningar och gedigen utbildning inom marknadsföring och marknadskommunikation.

Kontakta mig så berättar jag hur vi kan hjälpa dig med dina utmaningar, eller sätter dig i kontakt med någon av våra referenser.

 

Helen Borgardt
070-567 74 50
helen.borgardt@origogroup.com

Kommentera