Om Investigo

Vår bakgrund

I en föränderlig värld med nya möjligheter och hot ger Investigo dig underlag för att ta nästa steg – marknadsundersökningar i processen att ta rätt beslut.

Investigo grundades 2005. Våra medarbetare har gedigen kompetens inom såväl statistisk analys och undersökningsmetodik som marknadsföring och
marknadskommunikation. Detta meriterar oss till att exempelvis undervisa i
marknadsundersökningar och statistik vid IHM Business School, Institutionen
för Reklam och PR (IHR) vid Stockholms universitet samt IBM SPSS.

Investigo hjälper dig från A till Ö – eller avgränsat – med frågeställning, datainsamling, kvalitativ och kvantitativ analys. Kontakta oss för rådgivning, genomförande eller både och.

Via Investigos varumärkesmätningar, kundundersökningar, medarbetarundersökningar, Ambassadörsindex® etc. får du som uppdragsgivare en än bättre förståelse för marknad, kunder och medarbetare och därigenom bättre beslutsunderlag. Läs mer om hur du kan nyttja Investigo under ”Våra tjänster”.

Teori, praktik & erfarenhet – för er tillväxt och utveckling

Alla på Investigo har akademiskt examen på mastersnivå inom bl.a. Statistisk Analys, Marknadsföring, Marknadskommunikation och Undersökningsmetodik. Vi föreläser på universitets- och högskolenivå parallellt och i linje med uppdragen för offentligt och privat näringsliv.

För att optimera nyttan med marknadsundersökningar stöttar Investigo dig i att koppla analyserna till din affärsutveckling – då blir vår och din erfarenhet möjligheter och inte ”gammal kunskap”.

Investigo brinner för marknadsundersökningar, faktabaserad affärsutveckling och tar analysen ett steg till – du får tydliga slutsatser och rekommendationer.

Oberoende – för att kunna fokusera på dina utmaningar

Våra uppdragsgivares utmaningar liknar sällan varandra. Vi arbetar metodoberoende och fritt med anpassad lösning mot dina utmaningar. Du får tydliga rekommendationer baserade på undersökningsresultat – istället för recensioner av det som har varit.

Välkommen till Investigo!

Ladda ner vår broschyr här: Investigo_Broschyr2

Ett svar på ”Om Investigo”

Kommentera