Etik

Investigos medlemskap och engagemang i branschorganisationer

  • ESOMAR – Investigo följer samtliga etiska riktlinjer satta av ICC/EOSMAR
  • SÖK – Sveriges marknadsundersökare – medlemmar
  • Svenska statistikersamfundet -medlemmar
  • Surveyföreningen – medlemmar

Etik – prioritet i seriös undersökningsverksamhet

Respondenternas frivilliga medverkan är en förutsättning för undersökningsverksamhet. Investigo sätter stor stolthet i att vara objektiva, hederliga och inte framstå som påträngande eller obehagliga i något intervjutillfälle.
Syftet med att göra en marknadsundersökning är att skapa förståelse mellan säljare och köpare av varor och tjänster samt öka kunskap. Det gäller i såväl den privata som den offentliga sektorn.
 

Kontakta gärna mig om du har några frågor eller funderingar. 

Eva Lagercrantz
070-6951875
eva.lagercrantz@origogroup.com

Ett svar på ”Etik”

Kommentera