Metod

Hur en marknadsundersökning går till

Uppdragsgivarens unika situation är avgörande för hur en marknadsundersökning sätts upp, utförs och levereras. Den generella processen sätts upp i linje med satsningens syften.

Övergripande generell process

1. Uppstart – Behovets uppkomst, metodik, projektplanering struktur etc.
2. Design –
Urval, frågeställning/frågor, format etc.
3. Datainsamling – Inhämtning av data via telefon, enkät, webb etc.
4. Analys – Summering och hantering av data för att skapa djupare förståelse i rätt sammanhang
5. Rapportering –
Dina undersökningsresultat skriftligt dokumenterat med muntlig överlämning för vidare diskussion och input från ditt perspektiv
6. Utveckling och förändring Stöd i det vidare arbetet med undersökningens resultat

Investigo hjälper dig välja rätt

Det finns flera möjligheter och risker när du sätter upp en anpassad marknadsundersökning. Investigo tar fram en process för dig och belyser vilka konsekvenser olika justeringar och vägval har för din undersöknings resultat, totalkvalitet och användbarhet.

Tydliga slutsatser och rekommendationer

Investigo har den kompetens som krävs i samtliga steg och du kan använda oss som helhetsleverantör, eller nyttja oss som specialister inom avgränsade områden. Oavsett hjälper vi dig på resan mot en tydlig insikt och trygghet i ert nästa steg.

Kvantitativ eller kvalitativ metod?

Investigo hjälper dig med rätt metod utifrån hur du vill använda dina undersökningsresultat. Det första vägvalet är det mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod.

Kvantitativ undersökning – vad, hur många, vilken, när?

Kvantitativa undersökningar är beskrivande och förklarande på en grund nivå och bygger på systematisk insamling av data.

Kvantitativ metod ger dig precision och representativitet samt svar på tydliga frågor såsom t.ex. marknadsstorlek, marknadsandel och målgruppsbeskrivningar.

Kvantitativa undersökningar används på både strategiska och operativa nivåer och data samlas vanligtvis in via:

  • Telefonintervjuer
  • Webbenkäter
  • Postala undersökningar
  • Personliga intervjuer

Kvalitativ undersökning – Varför?

Den kvalitativa analysen bygger på djupare förståelse för svaren utifrån möjligheten att besvara följdfrågor.

Du kan inte använda resultatet av en kvalitativ undersökning till kvantitativa beslut men väl som ett första steg för att angripa ett problem. När du vet hur och varför kan du avgränsa och kvantifiera dina resultat för att ta rätt beslut.

Vanliga kvalitativa datainsamlingsmetoder är:

  • Fokusgrupper
  • Djupintervjuer
  • Observationsstudier

Ett svar på ”Metod”

Kommentera