Arbetsprocess

Vår arbetsprocess

Vi tror så här:

Lär känna dina kunder

Faktum är att vi människor inte är så konsekventa och rationella i vårt beslutsfattande som vi kanske tror. Vi kan rent av bete oss nyckfullt och motsägelsefullt. Vi säger en sak. Vi gör en annan. Att öka kunskapen är vitalt och insikter och research är en bra bit på vägen. Men att använda dem på ett kreativt sätt är den framgångsnyckel som behövs för att lyckas. Tänk flerdimensionellt. Analysera varje litet skrymsle och vrå. Hitta rätt triggerpunkter. Skapa nya konsumentvärden och unika positioneringsstrategier.

Gör kunderna till ambassadörer

Det är kunderna som bestämmer din framgång. Om de gillar dig, väljer de dig. Har du tur, presenterar de dig för sina vänner. Det är dem, inte du, som får ditt varumärke och företag att växa. Erbjud de rätta argumenten. Låt deras tillförsikt hjälpa dig att växa.

Klä kommunikationen i ord och handling

Att enbart prata om kommunikation räcker inte. Att göra betyder allt. Den slitna frasen att ”barn gör inte som du säger, utan som du gör” är sann. Det finns inget substitut för att bete sig rätt. Med klokskap och relevans skapar du en organisation som är sann mot din kommunikativa plattform. Löftet du ger till kunderna, måste kunna kännas ända ut i fingerspetsarna.

Kontinuerlig förnyelse

Världen väntar inte in varumärken. Allt från konsumenter till konkurrenter utvecklas och förändras hela tiden. Det gäller att hänga med och helst ligga i framkant. Ha ett försprång som skapar möjligheter och ger konkurrensfördelar. Vi tror att företag behöver bli duktigare på att hålla sig à jour med vad som händer i omvärlden, bland kunder och konkurrenter för att tidigt kunna agera.

Skapa lojalitet med hjärtat

Egentligen är det enkelt. En kommunikation som griper tag i känslorna skapar speciella band till kunderna. Denna relation möjliggör lojalitet med hjärtat, hellre än med fötterna. Vi hjälper dig att hitta kunder och medarbetares triggerpunkter.

Medarbetarskap och kultur börjar i ledarskapet

När det gäller arbetstillfredsställelse hos medarbetarna handlar mycket om att skapa en stark förbättringskultur i hela organisationen. En positiv människosyn och ett välutvecklat ledarskap är förutsättningar för ett gott medarbetarskap. Vi hjälper organisationer att skapa bästa förutsättningar för utveckling av en förbättringskultur och etablerandet av ett gott medarbetarskap.

Kommunikation

All varumärkesutveckling måste väckas till liv på ett effektivt sätt. Genomsyras av hela verksamheten, produkter, tjänster, i interaktion med kunderna och kommuniceras mot potentiella kunder och medarbetare. Vi hjälper dig att hitta underlag för en framgångsrik kommunikationsplattform, positioneringsstrategi, marknadsstrategier och kanalval mot olika målgrupper.

Insikter som stärker

Öka kunskaperna. Öka förståelsen för kundernas behov, beteende och attityder. Allt vi behöver för att förstå ditt företags situation och utmaningar framåt. Detta utgör avstampet inför förändringsarbetet och nya målsättningar framåt. Varumärkesanalys, konsumentsegmentering, trendanalys, consumer insight, effektmätning och anpassad utvärdering.