Marknadsundersökningar

 

Faktabaserad affärsutveckling med Investigos marknadsundersökningar

I en föränderlig värld med nya möjligheter och hot ger Investigo dig underlag för att ta nästa steg i processen att fatta rätt beslut.  Investigo hjälper dig från A till Ö – eller avgränsat – med frågeställning, datainsamling, kvalitativ och kvantitativ analys.  

Via Investigos marknadsundersökningar får du som uppdragsgivare en än bättre förståelse för marknad, kunder och medarbetare och därigenom bättre beslutsunderlag. Läs mer om hur du kan nyttja Investigo under ”Våra tjänster”.  

Investigo grundades 2005. Våra medarbetare har gedigen kompetens inom såväl statistisk analys och undersökningsmetodik som marknadsföring och marknadskommunikation. Detta meriterar oss till att exempelvis undervisa i marknadsundersökningar och statistik vid IHM Business School, Institutionen för Reklam och PR (IHR) vid Stockholms universitet samt IBM SPSS.  

Välkommen till Investigo!medlemmar i

Esomar
Sveriges marknadsundersökare
Föreningen för surveystatistik